Czyszczenie sieci sanitarnej pod ciśnieniem

Czyszczenie i udrażnianie sieci sanitarnych wykonujemy metodą hydrodynamiczną WUKO. Polega ona na wprowadzaniu do instalacji strumieni wody pod dużym ciśnieniem (do 200 bar). Dzięki silnym strumieniom wody skierowanym do tyłu, zanieczyszczenia są rozbijane i wypłukiwane za dyszą. Metoda ta doskonale sprawdza się podczas czyszczenia każdej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z ziemi, tłuszczów i innych osadów. Najlepsze efekty w stosowaniu tej metody uzyskuje się w przypadku rurociągów o ogólnie dobrym stanie technicznym.

Oprócz czyszczenia i udrażniania sieci sanitarnych świadczymy również usługi w zakresie czyszczenia oczyszczalni przydomowych, studzienek (wpustów) ulicznych, kanałów, zbiorników retencyjnych, przepompowni, itp.

Do Państwa dyspozycji posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne w postaci odpowiednio wyposażanych wysokociśnieniowych pojazdów specjalistycznych (tzw. duże i małe WUKO).

KONTAKT TELEFONICZNY

Pogotowie kanalizacyjne 24/h 668 849 820