Inspekcja TV kanalizacji

Inspekcja TV (monitoring) kanałów jest jednym z podstawowych elementów prawidłowej oceny stanu wnętrza rurociągów. Polega ona na wprowadzeniu do wnętrza kanalizacji kamery i przeprowadzenia przez specjalistę kontroli, która wskaże głównie:

- miejsca uszkodzeń,
- nieszczelności instalacji,
- stopień zanieczyszczenia osadami dennymi lub innymi,
- występowanie korzeni drzew i roślin,
- inne anomalie w sieci.

Inspekcję wykonujemy przy użyciu profesjonalnej kamery przenośnej niemieckiej firmy G. Drexl z możliwością zastosowania do rur o średnicy od 50 do 200 mm i posiadającą niezależne zasilanie. Kamera wyposażona jest w urządzenie rejestrujące wykonywany przegląd. Dzięki temu Klient może otrzymać jego zapis na płycie CD lub innym nośniku.


KONTAKT TELEFONICZNY

Pogotowie kanalizacyjne 24/h 668 849 820